Nume:
Formed SRL - Cabinet Medicina Muncii - Administrator Dr. Tomescu Mihaela Nicoleta
E-mail:
mihaela07nicoleta@yahoo.com
Telefon:
0727.794.714
Telefon 2:
0242.313.557
Adresa:
CALARASI, STR. PROGRESUL 8

Formed SRL - Cabinet Medicina Muncii - Administrator Dr. Tomescu Mihaela Nicoleta

Medicina Muncii.

Detalii

   Serviciile de medicina muncii deservite de societatea noastra sunt in conformitate cu prevederile Legii 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, Hotararii 1425/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice de Aplicare a prevederilor Legii Securitatii si Sanatatii in munca precum si Hotararii 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor.

   Cabinetul nostru va pune la dispozitie servicii medicale de specialitate in domeniul medicinei muncii, alaturi de:

Rapoarte si recomandari: eliberarea recomandarilor si vizarea concediilor medicale de risc maternal, intocmirea de rapoarte privind starea de sanatate;
Evaluari si Fise: supravegherea si evaluarea starii de sanatate a lucratorilor, eliberarea fisei de aptitudine si vizarea fiselor de protectia muncii;
Dosare medicale: pastrarea si complectarea dosarelor medicale precum si informarea angajatorului privind urmatorul control medical.

   Tarifele si termenele de plata sunt negociabile in functie de numarul de angajati si profilul de activitate.

 

Programari:
0242.313.557 / 0727.794.714

 

Servicii

   Formed SRL - Cabinet Medicina Muncii - Administrator Dr. Tomescu Mihaela Nicoleta
   Prestăm servicii medicale de medicina muncii şi asigurăm suportul angajatorilor din toate categoriile de activitate, în cadrul sănătătii şi securităţii în muncă.

Oferim:

-participarea la evaluarea riscurilor privind îmbolnăvirile profesionale şi accidentele de muncă;
-monitorizarea stării de sănătate a angajaţilor prin:
* examen medical la angajare
* control medical periodic
* examen medical de adaptare
* examen medical la reluarea activităţii

-stabilirea aptitudinii în muncă şi eliberarea fişei de aptitudine
-îndrumarea activităţii de reabilitare profesională, reconversie profesională, reorientare profesională în caz de accident de muncă, boală profesională, boli cronice
-consilierea angajatorului privind elaborarea strategiei de securitate şi sănătate la locul de muncă
-supravegherea femeilor gravide şi protecţia maternităţii la locul de muncă
-evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire.

 

   Cabinetul nostru va pune la dispozitie intreaga gama de servicii medicale in probleme specifice de medicina muncii, pentru orice tip de loc de munca.

    - examenul medical la angajarea personalului in munca (in functie de riscul locului de munca comunicat de angajator)
    - examinari medicale periodice specifice fiecarui loc de munca (in functie de riscul locului de munca comunicat de angajator)
    - semnalizarea cazului de boala profesionala si a bolilor legate de profesie precum si dispensarizarea acestora dupa confirmare
    - raportari periodice a situatiei medico-sanitare conducerii
    - pastrarea si complectarea dosarelor medicale precum si informarea angajatorului privind urmatorul control medical
    - examinarea personalului care se reintegreaza la locul de munca in urma incapacitatii temporare de munca (readaptarea la locul de munca)
    - eliberarea avizelor medicale pentru schimbarea locului de munca
    - supravegherea si evaluarea starii de sanatate a lucratorilor
    - eliberarea fisei de aptitudine si vizarea foselor de protectia muncii
    - eliberarea recomandarilor si vizarea concediilor medicale de risc maternal
    - intocmirea de rapoarte privind starea de sanatate a lucratorilor in urma controlului medical
   Toate serviciile medicale se pot efectua, la cerere, la sediul societatii noastre sau la sediul firmei beneficiare!

 

 

 

   Ecografiile sunt efectuate cu aparat performant cu modul Doppler color.

 

© 2019 Copyright by Medici-romania.ro